Založ si blog

Školstvo musí reagovať, ale rozvážne

So záujmom a s počudovaním sledujem diskusie a kroky zodpovedných na tému odborná príprava a potreby praxe. Od novembra 1989 prešla celá školská sústava (ak sa vôbec ešte dá hovoriť o školskej sústave),  katastrofálnymi zmenami, väčšinou s negatívnymi závermi. Zmeny záviseli od  odbornej sily funkcie ministra a od profesionality jeho blízkych poradcov a spolupracovníkov. Diskusia naznačuje, že vykonané zmeny mali väčšinou  kozmetické pozadie, neriešili koncepčné a nehovorím o strategických zámeroch vzdelávania. Sú nekomplexné, chaotické, naznačujú iba riešenia momentálnych, aktuálnych potrieb.

Svoju pozornosť zameriam  na tú časť vzdelávania, ktorá je najzložitejšia, ktorej som sa venovala výskumne a aj prakticky a to je odborná príprava na povolania.

Pristupovať k zmenám v tak citlivej a zložitej oblasti vzdelávania nie je možné bez analýzy stavu danej oblasti a načrtnutia adekvátnych perspektív, ako aj vhodné cesty začleňovania mimonárodných skúseností do našej skutočnosti. Skúsenosti dávne i nedávne však ukazujú, že najmä v takej zložitej a citlivej oblasti, ako je odborná príprava, neradno robiť unáhlené a neuvážené experimenty, a to najmä mechanickým kopírovaním iných skúseností. Každá skúsenosť sa rodí a rozvíja v konkrétnych podmienkach. Meniť potom znamená dôkladne poznať sústavu rozmanitých vzťahov v tej oblasti, odkiaľ sa preberá a kam sa preberané začleňuje. Zdá sa, že doterajšie  zmeny nemajú kvalitné základy v teoretických východiskách.

V poslednej dobe sa urobilo mnoho nesystémových krokov, ktoré sa za krátku dobu nedokázali overiť, a hneď na ne nadväzovali ďalšie. V  prvom vstupe sa zameriam na najzásadnejšie:

– zmena názvov  a zlučovanie  stredných škôl, čo spôsobilo  verejnosti  a najmä rodičom ,veľké problémy  v zorientovaní sa, na čo je konkrétna  odborná škola zameraná.  Komu tento stav vyhovoval? Pravdepodobne iba vedeniu niektorých stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl. Jedným preto, lebo im zjednodušilo získavanie žiakov prechodom na študijné odbory a ich nalákaním na získanie maturity. Druhým preto, lebo sa snažili rozširovať praktickú odbornú prípravu, aj keď ich materiálno-technické vybavenie nebolo na potrebnej úrovni (vydávali výučné listy).  Podstata  prípravy na povolanie sa minula účinkom , dokonca  sa ukázalo, že sa príprava vôbec  nerealizovala. Gestori za odborné stredoškolské vzdelávanie, (Štátny inštitút odborného vzdelávania) do dnešného dňa nevyhodnotili správnosť tohto a ani ďalších,

– schválenie  „zákona o odbornom vzdelávaní a príprave“. Prečo a pre koho vznikol? V predkladacej správe sa uvádza, že zákon rieši kompetencie pri realizácii odborného vzdelávania a prípravy.    Zákon možno podrobne stanovil podmienky kompetencií pri  realizácie odbornej prípravy, ale na druhej strane sa vôbec , ani náznakom, nedotkol obsahovo koncepčných otázok odborného vzdelávania a prípravy. Je to vidieť aj z toho, komu bol návrh  na pripomienky zaslaný. Bol zaslaný  66 subjektom a pripomienky zaslalo iba 35. V zozname sa neobjavil žiaden pedagogicko – výskumný subjekt.   Z toho sa dá usúdiť, kto prišiel s touto iniciatívou a prečo. Opäť sa minulo spojenie  teória –  prax. Jeho schválenie (už v apríli 2009) ešte neznamená, že  jeho aplikácia v praxi bude jednoduchá a že donesie želaný výsledok. Nie je možné, v tak zložitom stroji, riešiť iba maličké súčiastky a nevenovať sa celému stroji, stroj bez toho bude nefunkčný.   Ukáže to čas a jeho kvalitne, profesionálmi vykonanou analýzou. Tvorcom zákona sa podarilo zrušiť všetko, čo sa dobré podarilo za tie roky vytvoriť a tak sa im  podarilo vyčleniť odborné vzdelávanie a prípravu zo školského systému. Platnosť zákona sa blíži k 5. roku a bolo by zaujímavé vedieť, ako sa  plní. Vytvorili sa rady, sekcie s rôznorodými odborníkmi ( ich zloženie je zaujímavé si pozrieť na internetových stránkach). Zápisy z ich zasadnutí poukazujú zložitosť tejto prípravy a na to, že sa napĺňanie zákona posúva veľmi pomaly.  Celkom sa zabúda na oblasť financovania. Ak sa kompetenčne nevyrieši, na celý zákon sa môže zabudnúť. Čo je s „Fondom rozvoja odborného vzdelávania?

Nevyhnutnosť reforiem na tomto úseku prípravy nemožno odkladať, čo však nevylučuje rozvahu s využitím skúseností širokej odbornej a aj pedagogickej verejnosti. Príprava na povolania vždy patrila medzi najzložitejšie články prípravy u nás, ale to neznamená, že sa v nich neobjavili aj kvalitné prvky, ktoré by bolo možné ďalej zdokonaľovať a presadzovať do praxe (väčšina z nich vychádzala z praktických skúseností).  Predpokladám, že široký okruh ľudí, ktorí pracovali a pracujú v tejto oblasti, má dostatočne kvalitné podnety na vypracovanie teoreticky i prakticky fundovanej koncepcie prípravy tejto časti mládeže.

Zavedenie duálneho systému prípravy, ako sa teraz o jeho zavedení uvažuje, má svoje klady , ale aj nedostatky.  Pred  jeho zavedením je potrebné spracovať koncepciu štruktúry prípravy,  vyjasniť si pomer teórie a praxe, tak, aby mali absolventi potrebnú flexibilitu a aj dostatok teoretických vedomosti pre aktívny praktický výkon. Už sa objavil názor, že správny pomer teórie a praxe  je  50:50.  Je to tak.  Čo potom, ak sa absolvent bude chcieť po pár rokoch zamestnať niekde inde? Zase mu bude štát financovať rekvalifikáciu? Zamestnávatelia si musia uvedomiť, že ich podiel na  finančnom, obsahovom a aj v zodpovednosti na kvalite bude oveľa väčší. Som zvedavá, ako to zvládnu, alebo to zase ponechajú na štát? Je to správne?

V súčasnosti navrhované zmeny moje slová nepotvrdzujú. Riešenie problémov začína od podlahy, akoby sa tu v minulosti nič neriešilo a nič nebolo. Problém vidím v tom, že zainteresovaní nikdy, alebo len veľmi krátko sa zaoberali otázkami odbornej prípravy.  Problémy sú pravdepodobne aj v odbornom vybavení gestora  (Štátny inštitút odborného vzdelávania.) Táto štátna rozpočtová inštitúcia, ktorej zamestnanci sú platení z našich daní, nemá do dnešného dňa obsadenú funkciu riaditeľa. To o niečom hovorí. Buď nemáme na Slovensku schopného odborníka, alebo sa lukratívne miestečko pre niekoho drží úmyselne. Čo na to pán minister! 

Moje objavy potvrdila aj vypracovaná správa o stave školstva na Slovensku, schválená v roku 2013. Riešenie zložitých odborných okruhov iba popisovala, ale bez návrhov na konkrétne kroky, ktoré by smerovali ku skvalitneniu vzdelávania a odbornej prípravy.  Čo tak spracovať  porovnávaciu analýzu odborného vzdelávania a prípravy a potom navrhovať. Problémy  nevyriešia ani riešitelia národného projektu („Rozvoj stredného odborného vzdelávania“), v navrhovaných aktivitách a v zložení, ktorí sú do projektu zapojení.

Chcem byť optimista a veriť, že aspoň niečo z riešených otázok za vysoké štátne financie sa posunie k skvalitneniu odborného vzdelávania a prípravy. V príspevku sú načrtnuté iba niektoré otázky.

 

 

Falošná demokracia v praxi

10.04.2014

Píšem osobné zážitky s demokraciou na Slovensku, nezovšeobecňujem a ani ich nikomu nevnucujem. - Detstvo a dospievanie som prežila na východnom Slovensku. Išla som v bielych dlhých šatách viac »

Nová tvár

30.03.2014

Tak máme po voľbách. Nie som politológ, ani sociológ, ani analytik, ale už dopredu som vedela, kto bude víťaz. Predvolebná atmosféra naznačovala spojenie všetkých síl proti jednému „nepriateľovi“. viac »

Voľby a osobnosti – postrehy

17.03.2014

Vrátim sa do priebehu volebnej noci, uvediem moje postrehy, ktoré som získala pozeraním verejnoprospešnej televízie. Po ukončení volieb sa na obrazovke ukazovali usmievavé tváre „veľkých viac »

SPOMIENKA: Pamätný deň obetí holokaustu

Jasný postoj NR SR proti nenávisti

12.12.2018 06:00

Je to krok, za ktorý si Slovensko jednoznačne zaslúži uznanie. Zhodujú sa na tom členovia židovskej komunity doma aj v zahraničí.

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, útočník zabil troch ľudí

11.12.2018 21:17, aktualizované: 12.12.2018 05:55

Ozbrojený útočník v utorok večer v blízkosti vianočného trhu v centre francúzskeho Štrasburgu zastrelil troch ľudí a ďalších 12 osôb zranil.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 4
Celková čítanosť: 4238x
Priemerná čítanosť článkov: 1060x

Autor blogu

Kategórie